@import((rwml-menu))

Drept Comercial

Cabinetul nostru are ca domeniu principal de activitate dreptul comercial, o ramură a dreptului extrem de vastă și relativ nouă, în ceea ce privește practica, doctrina și jurisprudența. Din multitudinea subdomeniilor dreptului comercial ne-am axat, în principal, pe partea generală și procedura insolvenței.

Prestăm către clienții noștri servicii la cel mai înalt nivel în ceea ce privește:

  • Înființarea de societăți comerciale, atât în România cât și în străinătate (structuri off-shore worldwide), structură, acționariat optimizat conform fiecărui tip de activitate (acționari off-shore pe nivele multiple), fuziuni / absorbții;

  • Înființarea de Societăți Europene (Societas Europaea sau SE)

  • Monitorizarea managementului societăților comerciale (întocmire a planului de management legal, conținând tipul contractelor a se încheia pentru fiecare activitate specifică, redactare de contracte, consultanță și asistență juridică la încheierea contractelor), monitorizarea relației legal - contabil;

  • Proceduri de soluționare pe cale amiabilă a litigilor;

  • Audit legal al unei societăți comerciale;

  • Închideri de societăți comerciale: lichidări în formă simplificată, procedura reorganizării și insolvenței;

  • Consultanță în aspecte de comerț internațional;

  • Consultanță în aspecte de proprietate intelectuală.

Law - Allegorical Statue

Carol Storck "Legea"
Palatul de Justiție din București

Pour la langue française, cliquez Sur Nous

For English, click About Us

Stacks Image 243
Stacks Image 246